Využívané stavební materiály pro stavbu protihlukových stěn Liadur

 

Monolitické betony

 • beton vrtů
 • dobetonávka hlavy vrtu po osazení sloupku
 • základy
 • dobetonávky základů po osazení sloupku
 • atypické úpravy (např. podbetonování soklových panelů)

Použité druhy betonu:

 • těla pilot a základové bloky: beton C 25/30
 • zhlaví pilot a atypické úpravy: beton C 30/37-XF4
 • Armatura základů: ocel R 10505 nebo V 10425
 • Stěnové panely C 30/37 XF4

Železobetonové stěnové panely

Základní rozdělení železobetonových prefabrikátů protihlukových stěn je následující:

 • hybridní stěnový nebo soklový
 • protihlukový panel typ Liadur určený pro osazení do železobetonových sloupků nebo sloupků ocelových (HEA, HEB 160 - 280)

Panel Liadur je vyráběn v těchto základních provedeních:

 • nízká vlna (4 cm + 7 cm) pohltivost 8 dB
 • střední vlna (4 cm + 9 cm) pohltivost 10 dB
 • rovná vrstva tl. = 15 cm pohltivost 8 dB
 • vysoká vlna (10 + 12 cm) pohltivost 16dB
 • oboustranně absorpční s možnou kombinací povrchů

V současné době máme schváleno celkem 12 různých typů absorpčních panelů. Všechny typy panelů mohou být probarveny popř. opatřeny barevným nástřikem v prakticky libovolném odstínu. Betonové panely určené pro protihlukové stěny elektrifikovaných železnic jsou opatřeny deskou určenou pro ukolejnění panelu.

Nosné sloupky

Ocelové sloupky

Pro nosné sloupky se používají ocelové válcované profily HEA (HEB) 160 - HEA (HEB) 280, které mohou být v případě ostře lomených rohů nebo extrémně vysokých stěn modifikovány přivařením dalších pásnic. Délka sloupků je závislá na výšce protihlukové stěny a způsobu osazení do základu. Maximální výška protihlukové stěny při modulu 4000 mm:

 • při použití HEA (HEB) 160: 5 m
 • při použití HEA (HEA) 280: 10 m

Sloupky jsou povrchově chráněny dle požadavků investora (TKP-19). Část sloupku osazená do základu je do úrovně 100 mm pod povrch základu bez povrchové ochrany. V horní části má sloupek ve stojině oválný otvor sloužící k manipulaci.

Železobetonové sloupky

Jedná se o železobetonové prefabrikáty tvaru písmene "H". Délka sloupku je závislá na výšce PHS a způsobu osazení do základu. Maximální výška protihlukové stěny je 6 m. Rozměry sloupku a jeho další parametry jsou uvedeny ve výrobním předpise pro výrobu sloupků.

Sloupky mohou být v provedení s hladkým povrchem nebo s povrchem členěným pomocí pohledových matric dle požadavků architektů a investorů. Sloupky lze opatřit barevným nátěrem.

V případě předsazování panelů před sloupky se používají sloupky obdélníkového průřezu staticky nadimenzované dle konkrétní situace se zabudovanými závitovými kotvami pro uchycení soklových a stěnových absorpčních panelů.

Sloupky určené pro protihlukové stěny elektrifikovaných železnic jsou opatřeny deskou určenou pro ukolejnění sloupku.

Těsnění

Vodorovné těsnění

Vzhledem k výrobním nepřesnostem dochází při montáži stěnových panelů ke vzniku z akustického hlediska nežádoucích drobných mezer v místě styku panelů. Tyto mezery nepřesahují 4 mm. Z důvodů eliminace těchto mezer se vkládá do stykových spár speciální těsnění (výrobek firmy Promi), nebo těsnící expanzní pásy SOUDBAND . Tato těsnění mají schopnost vyplnit příslušné mezery.

Svislé těsnění

Z důvodů dokonalého utěsnění stěnových panelů v místě osazení do sloupků se styčné spáry dotěsňují.

U ocelových sloupků se mezi přírubu sloupků a betonový panel vkládá duté pryžové těsnění kruhového průřezu (dle velikosti sloupků průměru 15-35 mm)

U betonových sloupků se ze zadní strany dotěsňují panely pryžovými klíny, tak aby došlo k maximálnímu přitlačení panelů na přední přírubu sloupů. Tyto klíny se pro zvýšení účinku navíc do spáry mohou i vlepovat.

Kontaktujte nás

Navštivte nás ve Vintířově

Karlovarský kraj

On-line poptávka
Kontakt
Ing. Ondřej Hranička jednatel Liadur s.r.o.
tel. +420 353 585 560
fax +420 353 116 250
e–mail liadur@liadur.cz

LIADUR S.R.O.
Vintířov 176, 357 35 Vintířov
otevřít na mapě

Übersehen Sie nicht unsere Aktionsangebote

Happy Day – Vorteilhafter Einkauf vom Liapor Material

Mehr

Aktion Mauersteine – bis zu 35 % Rabatt

Mehr

Hausprojekt für eine Euro bis Ende April

Mehr