Základy protihlukových stěn Liadur

 

Pro zakládání protihlukových stěn Liadur se obvykle používají 3 způsoby: zakládání pomocí vrtaných pilot, kotvení vrtané do betonové konstrukce, nebo betonové prefabrikované patky.

Prefabrikované patky

Zakládání sloupků do betonových patek se používá především v místech s nevhodnou charakteristikou zeminy pro vrtání, nepřístupných pro vrtnou soupravu a místech s extrémním výskytem inženýrských sítí (nejčastěji v okolí železničních tratí).

Minimální výška patky je 80 cm. Mohou být prefabrikované i monolitické. Sloupky se osazuji zpravidla do kalichu hloubky 550 mm. Výjimečně se osazují ještě před betonáží. Rozměry patky, její vyztužení a typ betonu je stanoven v projektové dokumentaci. Obvykle mají patky síť pouze při dolním povrchu.

Používaný beton: C 30/37 – XF4

Železobetonové piloty (základ vrtaný do zeminy)

Průměr a hloubka vrtu je závislá na výšce protihlukové stěny, typu použitého sloupku a charakteru zeminy. Toto stanoví statický výpočet pro protihlukové stěny.

Do vrtu se uloží armokoš a tělo piloty se vybetonuje betonem min.C 25/30 do úrovně pracovní spáry cca 700 mm pod definitivní horní líc piloty (záhlaví piloty), kde je následně geodeticky vytyčen střed sloupku, vyvrtán otvor a osazen montážní trn. Následuje osazení sloupku, vyrovnání jeho svislosti a zabetonování sloupku (C 30/37 – XF4) do finální polohy.

Vrt je zpravidla armován armokošem ze spirály z drátu Ø 8 mm, vyztuženým podélnými pruty Ø 20 mm. Spirála má obvykle stoupání 300 mm, které se v horní části vrtu, v posledních 80 cm zhušťuje na 150 mm. Profily prutů jsou orientační. Přesný návrh vyztužení je dán statickým výpočtem a projektovou dokumentací.

Kotvení sloupků do betonových konstrukcí

Kotvení sloupků do betonových konstrukcí

Do betonové konstrukce (pilota, betonový pás, mostní římsa, opěrná zeď) se provádí vývrty délky do 300 m a následně je na chemické kotvy přes patní desku uchycen ocelový sloupek.

Technické výkresy ke stažení »

Kontaktujte nás

Navštivte nás ve Vintířově

Karlovarský kraj

On-line poptávka
Kontakt
Ing. Ondřej Hranička jednatel Liadur s.r.o.
tel. +420 353 585 560
fax +420 353 116 250
e–mail liadur@liadur.cz

LIADUR S.R.O.
Vintířov 176, 357 35 Vintířov
otevřít na mapě

Übersehen Sie nicht unsere Aktionsangebote

Happy Day – Vorteilhafter Einkauf vom Liapor Material

Mehr

Aktion Mauersteine – bis zu 35 % Rabatt

Mehr

Hausprojekt für eine Euro bis Ende April

Mehr